Page 5 - Biodiverzita-a-potravinova-bezpecnost
P. 5

Prístup k potravinám


      je definovaný ekonomickou situáciou    krajiny, obyvateľstva, agroekologickými  podmienkami a možnosťami pre produkciu     základných zdrojov potravín a správne


           fungovanie potravinového trhu.        Neprimeraný prístup k dostupnosti    potravín na národnej úrovni podmieňuje   hlavne nedostatok výrobných aktív ako je           pôda a jej úrodnosť, voda a jej


       dostupnosť, vstupy, školenie, úvery,       výskum a predovšetkým nedostatok     finančných zdrojov pre dovoz na úrovni                              krajiny.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10