Page 1 - Biodiverzita-a-potravinova-bezpecnost
P. 1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

       Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov


    Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
                       Potravinová bezpečnosť
                           Slovenskej republiky                                          Prednáška
                              Doc. Ing. Ján Brindza, CSc.
                                        E knižnica


                               Genetické zdroje potravín        Virtuálny portál pre šľachtenie a množenie rastlín
   1   2   3   4   5   6