Page 8 - Biodiverzita-a-potravinova-bezpecnost
P. 8

Potravinová sebestačnosť krajiny


       schopnosť zabezpečiť krytie potrieb


        domáceho trhu vlastným výrobným                          potenciálom.
  Ide o schopnosť krajiny zabezpečiť domáci       trh s potravinami domáceho pôvodu.  Miera potravinovej sebestačnosti je jedným   z najdôležitejších ukazovateľov, v ktorom             sa odráža celková ekonomika            a spoločenská úroveň krajiny.
                Faktom je, že potravinová


     sebestačnosť Slovenska neustále klesá.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13