Page 7 - Biodiverzita-a-potravinova-bezpecnost
P. 7

Potravinová bezpečnosť / potravinová neistota


              Food security / food insecurity


                      Prehlbovanie neistoty


      1. Špekulácie s komoditami surovín a

          potravín,      2. Znehodnocovanie pôdy pre iné účely,


      3. Nedostatočné zdroje vody,


      4. Zmena klímy,


      5. Globálne nadobúdanie pôdy a neistota


          v súvislosti s využívaním pôdy, najmä pre

          najchudobnejšie a najzraniteľnejšie

          skupiny obyvateľstva,      6. Svetové monopoly na osivo,


      7. Dopyt po agropalivách a politiky súvisiace

          s energetikou
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12