Page 9 - Biodiverzita-a-potravinova-bezpecnost
P. 9

Potravinová sebestačnosť   začiatkom 90. rokov 20. storočia sa potravinová


   sebestačnosť Slovenska pohybovala v priemere


                         na úrovni 80 %.       V niektorých komoditách, predovšetkým v


    komoditách mierneho pásma, sme sa dostávali                              na 100 %           Toho času dosahujeme sebestačnosť                            len 45-50 %      Poľsko 85 %, Česko 72 %, Maďarsko 71 %.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14