Page 10 - Biodiverzita-a-potravinova-bezpecnost
P. 10

Potravinová bezpečnosť a sebestačnosť                       v krízovej situácií
      Vhodne zvolená úroveň potravinovej


   bezpečnosti a sebestačnosti musí ??????
   poskytnúť občanom dostatok základných    potravín i v období krízových situácií na                      svetových trhoch
    zachovať prvky krajinotvorby a využitia


         národného prírodného bohatstva
           udržať pracovné príležitosti
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15