Vzdelávanie pre farmárov

FarmersEduca

Zabudnuté a menej využívané druhy v sociálno-ekonomickom rozvoji vidieka

Zvýšenie zamestnanosti a sociálno-ekonomického rozvoja malých, mladých a rodinných farmárov, malých spracovateľov rastlinných produktov, nezamestnaných absolventov univerzít a stredných škôl, poskytnutím poznatkov o možnostiach využitia málo využívaných a menej známych druhov rastlín, formou vybudovania medzinárodných inštitucionálnych kapacít v Ukrajine za pomoci partnerov z V4 krajín, s vývojom účinného systému celoživotného vzdelávania.

Koordinátor projektu

doc. Ing. Ján Brindza, CSc.

Zástupca koordinátora za Slovensko

Ing. Zuzana Schubertová, PhD.

Zástupca koordinátora za Ukrajinu

Mgr. Olga Grygorieva, PhD.

Manažér pre prípravu e-publikácií

Ing. Eva Ivanišová, PhD.

Manažér pre prípravu špecializovaných kurzov

Ing. Erika Mňahončáková, PhD.

Manažér pre administráciu za Slovensko

Ing. Jana Šimková

Manažér pre administráciu za Ukrajinu

Mgr. Nataliia Nikolaieva

Manažér pre organizačné práce

Ing. Zuzana Eftimová

Účtovná agenda

Ing. Paulína Banyiová a Mária Vailingová

Archivácia dokumentácie

Mária Vailingová

prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., Slovak University of Agriculture in Nitra
doc. Ján Brindza, CSc., Slovak University of Agriculture in Nitra
doc. Ing. Jarmila Eftimová, PhD., The University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice 
prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD., Slovak University of Agriculture in Nitra
Ing. Erika Mňahončáková, PhD., Slovak University of Agriculture in Nitra
Ing. Eva Ivanišová, PhD., Slovak University of Agriculture in Nitra
Ing. Marián Miko, CSc., Slovak University of Agriculture in Nitra
Ing. Ján Gažo, PhD., Slovak University of Agriculture in Nitra
Mgr. Ing. Zuzana Eftimová, Slovak University of Agriculture in Nitra
Ing. Michal Rolinec, PhD., Slovak University of Agriculture in Nitra
Mgr. Nataliia Nikolaieva, Slovak University of Agriculture in Nitra
Ing. Zuzana Homolová, Ekotrend Slovakia – association of ecological farming, Levoča

prof. Nataliia Zaimenko, M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences in Kyiv
prof. Svitlana Klymenko, M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences in Kyiv
prof. Dzhamal Rakhmetov, M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences in Kyiv
prof. Valerii Brovarskyi, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
prof. Oksana Ganych, Uzhhorod National University, Scientific and Research Institute of Phytotherapy, Uzhhorod
prof. Taras Hanych, Uzhhorod National University, Scientific and Research Institute of Phytotherapy, Uzhhorod
prof. Valeriy Khodak, Uzhhorod National University, Uzhhorod
prof. Andriy Prokopiv, Botanical Garden of the Ivan Franko National University of Lviv
Mgr. Olga Grygorieva, PhD., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences in Kyiv
Mgr. Olena Vergun, PhD., M. M. Gryshko National Botanical Garden of National Academy of Sciences in Kyiv
Mgr. Liudmyla Svydenko, PhD., State Enterprise "Еxperimental farm "Novokakhovsky"" of Institute of Rice of the National Academy of Agrarian Sciences, Nova Kakhovka, Plodove
Mgr. Marharyta Karnatovska, PhD., State Enterprise "Еxperimental farm "Novokakhovsky"" of Institute of Rice of the National Academy of Agrarian Sciences, Nova Kakhovka, Plodove
Mgr. Leonora Adamchuk, PhD., National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv
Mgr. Mariia Kalista, PhD., National Museum of Natural History of National Academy of Sciences of Ukraine in Kyiv
Yuliia Ivanivna Peleshkei, Association of farmers and private landowners in Zakarpattia region

Dr. Narcyz Piórecki, Arboretum and Institute of Physiography in Bolestraszyce
Marzena Kluz, Arboretum and Institute of Physiography in Bolestraszyce

prof. Svetlana Motyleva, Federal State Budgetary Scientific Institution All-Rusian Horticular Institute for Breeding, Agrotechnology and Nursery, Moscow
Doctor of Biology Yulia Vinogradova, The Tsytsin Main Moscow Botanical Garden of Academy of Sciences, Moscow,
Doctor of Biology Alla Kuklina, The Tsytsin Main Moscow Botanical Garden of Academy of Sciences, Moscow,

Raisa Ivanova, PhD., Laboratory Natural Bioregulators Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection Academy of Science of Moldova, Chisinau
Dina Elisovetcaia, PhD., Scientist Coordinator, Laboratory Integrated protection of plants, Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection (IGPPP), Academy of Science of Moldova, Chisinau


doc. Dr. Ing. Petr Salaš, Faculty of Horticulture, Mendel University in Brno
Mgr. Radoslav Vlk, Ph.D Faculty of Horticulture, Mendel University in Brno

Ing. Jozef Gašparovski, Centre for organic production in Selenča
Ing. Libuška Fačara, Centre for organic production Selenča
Ing. Miroslav Petráš, Centre for organic production Selenča
prof. Emeritus Branka Lazić, Centre for organic production Selenča
Msc. Biljana Viduka, Centre for organic production Selenča
Msc. Slađana Gluščević, Centre for organic production Selenča
Zuzana Pecnik, Centre for organic production Selenča


Ferenc Závoda, Szarvas Farmers' National Traditionalists' Association, Szarvas


Assoc. Prof. Tatyana Yoncheva, PhD. Institute of Viticulture and Enology, Pleven

1st Project management meeting, Kvitka Polonyny, Ukraina 20. – 22. apríla 2017
PDF iconPoster
SúborTlačová správa
2nd Project management meeting, 11. – 14. 7. 2017, Nitra, Slovak republic
PDF iconProgram
PDF iconPoster
Image iconRoľnícke noviny
url-iconĽudové noviny
Pilot courses PC1 a PC2 - Polana, Ukraine, 12. - 15. april 2018
PDF iconPoster
SúborInvitation
SúborPilot course program PC1
SúborPilot course program PC2
Final project management meeting 30.05. - 02.06.2018
PDF iconProgram
SúborPoster
PC01_L01 Zabudnuté, málo využívané a menej známe druhy rastlín v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov
PC01_L02 Netradičné druhy rastlín v programe potravinovej bezpečnosti a bezpečnosti potravín
PC01_L03 Alternatívne extenzívne výsadby na strechách budov
PC01_L04 Netradičné druhy rastlín pre zlepšovanie zdravia obyvateľstva
PC01_L05 Netradičné druhy rastlín v organickom poľnohospodárstve
PC01_L06 Zabudnuté, málo využívané a menej známe ovocné druhy rastlín
PC01_L07 Vysokoproduktívne druhy rastlín pre pastvu včiel
PC01_L08 Netradičné druhy rastlín v programe bioenergetiky
PC01_L09 Netradičné druhy rastlín ako zdroje prírodných aromatických látok
PC01_L10 Úžitková hodnota inváznych druhov rastlín
PC01_L11 Netradičné druhy rastlín ako zdroje biopesticídov
PC01_L12 Kvalita včelích peľových obnôžok
PC01_L13 Biofortifikácia ako spôsob zlepšenia prírodných vlastností rastlín
PC02_L01 Využívanie voľne rastúcich druhov v agrolesníctve
PC02_L02 Tvarovanie ovocných druhov pre záhradnú architektúru
PC02_L03 Tradičné agrosystémy
PC02_L04 Tradičné agrosystémy ako zdroj poznatkov, technológií a inovácií
PC02_L05 Tradičné agrosystémy v sociálno-ekonomickom rozvoji farmárov
PC02_L06 Domestikácia a rozširovanie kultúrnych druhov rastlín – staré a krajové odrody
PC02_L07 Tradičné agrosystémy v sociálnom farmárstve
PC02_L08 Uchovanie a využívanie originálnych starých a krajových odrôd v systéme on-farm
PC02_L09 Voda v tradičných agrosystémoch
PC02_L10 Krajové a staré odrody v organickom poľnohospodárstve
PC02_L11 Uchovanie a využívanie tradičných agrosystémov v hnutí SlowFood a v iných medzinárodných programoch
PC02_L12 Uchovanie a využívanie tradičných agrosystémov svetového významu ako dedičstvo ľudstva v programe FAO - GHIAS
PC02_L13 Uchovanie a využívanie genofondu ľanu siateho (Linum usitatissimum L.)
visegrad_cofundRiešenie projektu je podporené grantom Vyšehradského fondu V4 krajín Európskej únie pod číslom 21640443 na obdobie 2017-2018