Pracovné stretnutie organizátorov projektu, 11. – 14. júla 2017, Nitra, Slovensko

International scientific conference
 ORGANIC AGRICULTURE FOR AGROBIODIVERSITY PRESERVATION,
which will be held in

Školenie organizačne a odborne zabezpečuje Partner

Centre for organic production Selenča, Serbia