Page 1 - PC02_L03_Rakhmetov
P. 1

FarmersEduca

   Забуті і маловикористовувані види
     рослин в соціально-економічних
          аспектах розвитку сільської
                           місцевості
                                  Проект підтримується


                               Грантом Вишеградського                                    Фонду В4 для країн                                Європейського союзу під                                    номером 21640443                                 на період 2017-2018 рр.
   1   2   3   4   5   6