Page 1 - Ideovy_zamer_pre_Areal_zdravia
P. 1

Ideový zámer programov pre realizáciu projektu


                   Areál zdravia Dudince   k zabezpečeniu udržateľného rozvoja kúpeľného komplexu Dudince a
                         regiónu Hont   Názov projektu: Areál zdravia Dudince (ďalej len Projekt)

   Zadávatelia: Kúpele Dudince, a.s. a Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince

              Programy projektu – I. časť ideového zámeru:

   1. Organizácia a riadenie projektu

   2. Živá knižnica

                       Autori ideového zámeru:

        Doc. Ing. Ján Brindza, CSc., Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti,
      Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

    Mgr. Olga Grygorieva, PhD., Národná Botanická záhrada M. M. Grishka pri Národnej Akadémii
                      vied Ukrajiny, Kyjev, Ukrajina                         Nitra, január 2021
   1   2   3   4   5   6