Školenie farmárov, Selenča, Republika Srbsko 30. mája – 1. júna 2017

Školenie organizačne a odborne zabezpečuje Partner

Centre for organic production Selenča, Serbia