2nd Project management meeting, 11. – 14. 7. 2017, Nitra, Slovak republic

Pracovné stretnutie organizátorov projektu, 11. – 14. júla 2017, Nitra, Slovensko