Page 1 - Areal_zdravia_Dudince
P. 1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

                                                     Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
                                                    Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti
                                              Národná Botanická záhrada M. M. Grishka pri Národnej

                                                     akadémií vied Ukrajiny, Kyjev, Ukrajina

                                               Ideový zámer programov pre realizáciu


                                                                  projektu

                                                     Areál zdravia Dudince                                                k zabezpečeniu udržateľného rozvoja


                                               kúpeľného komplexu Dudince a regiónu


                                                                    Hont


                                                                 Zadávatelia

                                                 Kúpele Dudince, a.s. a Oblastná organizácia

                                                         cestovného ruchu Dudince


                                                            I. časť ideového zámeru


                                                       Organizácia a riadenie projektu

                                                                Živá knižnica

                                                             Autori ideového zámeru:

                                                             Doc. Ing. Ján Brindza, CSc.                1

                                                             Mgr. Olga Grygorieva, PhD.
   1   2   3   4   5   6