Page 1 - Klasifikacia_a_katalogizacia_GZP
P. 1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

       Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov


    Inštitút ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti


                         Klasifikácia a katalogizácia                       genetických zdrojov potravín


                                         Prednáška 4

                              Doc. Ing. Ján Brindza, CSc.


                                        E knižnica                                     Prednášky        Virtuálny portál pre šľachtenie a množenie rastlín
   1   2   3   4   5   6